×
  • Advances on Digital Television and Wireless Multimedia Communications: 9th International Forum on Digital TV and Wireless Multimedia Communication, IFTC 2012, Shanghai, China, November 9-10, 2012. Proceedings

    Chao Jiang Ze-xun Geng Xiao-feng Wei Chen Shen (auth.) Wenjun Zhang Xiaokang Yang Zhixiang Xu Ping An Qizhen Liu Yue Lu (eds.)

Click on cover to enlarge.
11 - 13Hours to read