×
  • High-Performance Computing on the Intel® Xeon Phi™: How to Fully Exploit MIC Architectures

    Endong Wang Qing Zhang Bo Shen Guangyong Zhang Xiaowei Lu Qing Wu Yajuan Wang (auth.)

Click on cover to enlarge.