×
  • Το μεταμοντέρνο ή  η πολιτισμική λογική του ύστερου καπιταλισμού

    Fredric R. Jameson

Click on cover to enlarge.
7 - 8Hours to read