در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
Routledge
Routledge (/ˈraʊtlɛdʒ/) is a British multinational publisher. It was founded in 1836 by George Routledge, and specialises in providing academic books, journals, & online resources in the fields of humanities, behavioral science, education, law and social science. — Wikipedia