در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
Sindell K
Sindell v. Abbott Laboratories, 26 Cal. 3d 588 (1980), was a landmark products liability decision of the Supreme Court of California which pioneered the doctrine of market share liability. — Wikipedia