در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Телевидение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности ''Радиосвязь, радиовещание и телевидение'' направления подготовки дипломированных специалистов ''Телекоммуникации''

    Под. ред. Джаконии В.Е.

Click on cover to enlarge.
14 - 16Hours to read