در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Библиотеки, электронная информация и меняющееся общество в информационном веке - ежегод. докл. Конф. 'Крым', г. 2006

    Шрайберг Я.Л.

Click on cover to enlarge.
4 - 5Hours to read