در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Педагогические сочинения: Библиотечное дело; Избы-читальни; Клубные учреждения; Музеи

    Крупская Надежда Константиновна Под редакцией Н.К.Гончарова И.А.Каирова И.В.Чувашева. Подготовка текста и примечания А.Г.Кравченко и Л.С.Фрид.

Click on cover to enlarge.