• Zbigniew Michalewicz Robert Hinterding Maciej Michalewicz (auth.) Witold Pedrycz (eds.)