• Chandrajit Bajaj (auth.) Manish Parashar Dinesh Kaushik Omer F. Rana Ravi Samtaney Yuanyuan Yang Albert Zomaya (eds.)