در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Das deutsche und chinesische Arbeitsrecht The German and Chinese Labour Law 德国与中国劳动法: Ein Praxishandbuch auf Deutsch, Englisch und Chinesisch A Practical Handbook in German, English and Chinese 一本包括德语、英语及中文版 本的实用手册

    Michael Lorenz Roland Falder (auth.)

Click on cover to enlarge.