• Huynh Luong Nghia Truong Quang Dang Khoa (auth.) Vo Van Toi Nguyen Bao Toan Truong Quang Dang Khoa Tran Ha Lien Phuong (eds.)