×
  • Computational Science and Its Applications – ICCSA 2008: International Conference, Perugia, Italy, June 30– July 3, 2008, Proceedings, Part II

    Zhiwei Wang Xuyun Nie Shihui Zheng Yixian Yang Zhihui Zhang (auth.) Osvaldo Gervasi Beniamino Murgante Antonio Laganà David Taniar Youngsong Mun Marina L. Gavrilova (eds.)

Click on cover to enlarge.
46 - 48Hours to read