در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник для студентов, обучающихся по специальностям: 060400 ''Финансы и кредит'', 060500 ''Бухгалтер. учет, анализ и аудит'', 060600 ''Мировая экономика'', 351200 ''Налоги и налогообложение''

    Ковалев В.В. Волкова О.Н.

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read