در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Юному электротехнику. Для средней школы

    Стрелков П. Под редакцией И.Ф.Меншутина. Рисунки по эскизам автора выполнены М.Симаковым. Рисунок на обложке Л.Яницкого.

Click on cover to enlarge.
5 - 6Hours to read