در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Randomization, Approximation, and Combinatorial Optimization. Algorithms and Techniques: Third International Workshop on Randomization and Approximation Techniques in Computer Science, and Second International Workshop on Approximation Algorithms for Combinatorial Optimization Problems, RANDOM-APPROX’99, Berkeley, CA, USA, August 8-11, 1999.

    Andrei Z. Broder Michael Mitzenmacher (auth.) Dorit S. Hochbaum Klaus Jansen José D. P. Rolim Alistair Sinclair (eds.)

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read