• Theodor Dan Popescu (auth.) Tingwen Huang Zhigang Zeng Chuandong Li Chi Sing Leung (eds.)