در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Вторичное электронное излучение из твердых тел под действием гамма-квантов

    Аккерман, Абрам Фишелевич Грудский, Михаил Яковлевич Смирнов, Василий Васильевич

Click on cover to enlarge.
3 - 4Hours to read