در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Внутренние болезни. Военно-полевая терапия: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 040100-Лечеб. дело, 040200-Педиатрия, 040300-Медико-профилакт. дело, 040400-Стоматология

    Под ред. проф. А. Л. Ракова и проф. А. Е. Сосюкина

Click on cover to enlarge.
5 - 6Hours to read