در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Электронные цепи, сигналы и системы. (Electronic circuits, signals, and systems, 1960) . Монография

    С.Мэзон и Г.Циммерман. Перевод с английского А.А.Соколова и И.В.Соловьева. Под редакцией проф. П.А.Ионкина.

Click on cover to enlarge.
14 - 16Hours to read