در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Сочинения в двух томах. Научно-исследовательское издание

    Декарт Р. Перевод с латинского и французского С.Ф.Васильева М.А.Гарнцева Н.Н.Сретенского С.Я.Шейнман-Топштейн и др. Составление редакция вступительная статья В.В.Соколова. Примечания М.А.Гарнцева и Я.В.Соколова

Click on cover to enlarge.
15 - 17Hours to read