• Xiaoming Liu Bo Li Jun Liu Xin Xu Zhilin Feng (auth.) De-Shuang Huang Jianhua Ma Kang-Hyun Jo M. Michael Gromiha (eds.)