• Gang Zhou Ling Wang Ye Xu Shengyao Wang (auth.) De-Shuang Huang Yong Gan Phalguni Gupta M. Michael Gromiha (eds.)