در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • 12th INTERNATIONAL CERAMICS CONGRESS Proceedings of the 12 th International Ceramics Congress, part of CIMTEC 2010- 12 th International Ceramics Congress and 5th Forum on New Materials Montecatini Terme, Italy, June 6-11, 2010 PART B including: Symposium CB – Novel Routes for Ceramics Synthesis and Processing

    Edited by Pietro VINCENZINI World Academy of Ceramics and National Research Council Italy Co-edited by Ralf RIEDEL Technical University of Darmstadt Germany Alexander G. MERZHANOV ISMAN Russia Chang-Chun

Click on cover to enlarge.
10 - 12Hours to read