در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Информационные технологии в радиотехнических системах: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям ''Радиотехника'' и ''Радиоэлектрон. системы'' направления подгот. дипломир. специалистов ''Радиотехника''

    В.А.Васин И.Б.Власов Ю.М.Егоров В.В.Калмыков А.А.Кузнецов А.И.Николаев В.Б.Пудловский В.А.Родзивилов Ю.Н.Себекин А.И.Сенин Г.П.Слукин И.Б.Федоров. Под редакцией И.Б.Федорова.

Click on cover to enlarge.
15 - 17Hours to read