• Christos Faloutsos (auth.) Takashi Washio Einoshin Suzuki Kai Ming Ting Akihiro Inokuchi (eds.)