در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Государственно-конфессиональные отношения: теория и практика Международная научно-практическая конференция, Оренбург, 30 марта 2010 г.

    М-во образования и науки РФ, ФГОУ ВПО " Уральская акад. гос. службы" , Фил. в г. Оренбурге, ГОУ ВПО " Оренбургский гос. ун-т" , Каф. религиоведения и теологии Годовова, Елена Викторовна сост.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read