• Frode Eika Sandnes Yo-Ping Huang (auth.) Yueh-Min Huang Han-Chieh Chao Der-Jiunn Deng James J. (Jong Hyuk) Park (eds.)