در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • 7. Residuos y Temas Especiales

    A.K. Boiarchuk traducido del ruso bajo la dirección de Viktoria O. Malishenko y Guillermo Peña Feria revisión científica de Jairo Correa Rodríguez.

Click on cover to enlarge.