• Ю. С. Седунов (председатель) проф. С. И. Авдюшин проф. Е. П. Борисенков