×
  • Fundamentals of mechanical vibrations

    L.M. Brekhovskikh Yu.P. Lysanov Leonid M. Brekhovskikh Yuri Lysanov

Click on cover to enlarge.
14 - 16Hours to read