در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. В 2-х частях. Часть II. Конечные деформации

    Белл Ф. Дж Пер. с англ./Под ред. А. П. Филина

Click on cover to enlarge.
9 - 10Hours to read