در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Эксперимент по курсу элементарной физики. Теплота. (Physikalische schulversuche)

    Шпрокхоф Георг Перевод с немецкого А.П.Ломана. Под редакцией Л.А.Знаменского П.А.Рымкевича.

Click on cover to enlarge.
5 - 6Hours to read