در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Изучение колебательных свойств аморфного кремния методом ИК-спектроскопии: Лабораторная работа по курсу ''Физика аморфных и нанокристаллических полупроводников''

    Ершов А.В. Машин А.И. Карабанова И.А.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read