• E. M. Lifshitz V. B. Berestetski L. P. Pitaevskii