در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Получение пленок полимера, диспергированного нематическим жидким кристаллом: Описание лабораторной работы

    Машин А.И. Коробков А.В.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read