• Richard P. Brent (auth.) Jack Dongarra Kaj Madsen Jerzy Waśniewski (eds.)