• Narain Gehani H. V. Jagadish O. Shmueli (auth.) Nabil R. Adam Bharat K. Bhargava (eds.)