• Yair Frankel Moti Yung (auth.) Hideki Imai Yuliang Zheng (eds.)