• V. Kumar Murty (auth.) Subhamoy Maitra C. E. Veni Madhavan Ramarathnam Venkatesan (eds.)