در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Методы компьютерной обработки изображений: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломир. специалистов ''Прикладная математика''

    Коллектив авторов под редакцией В. А. Сойфера

Click on cover to enlarge.
9 - 10Hours to read