×
  • Algorithm design

    Jon Kleinberg Éva Tardos

Click on cover to enlarge.
9 - 10Hours to read