• Ryohei Hori Ken-ichi Inui Mikihisa Takano (auth.) Enrico Drioli Masayuki Nakagaki (eds.)