• Dr. Thomas Ott Dipl. Geogr. Frank Swiaczny (auth.)