در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Управление маркетингом: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 ''Маркетинг''

    Т. А. Бурцева В. С. Сизов О. А. Цень

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read