در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Chemoresponsive materials : stimulation by chemical and biological signals

    Hans-Jorg Schneider Hans-Jorg Schneider Hans-Jorg Schneider Mohsen Shahinpoor Omar Fisher Mary Moore N Peppas Seiji Shinkai Christoph Schalley María Vallet-Regi Akira Harada Gregory Payne D Appelhans Brigitte Voit Xianghong Qian S. Ranil Wickramasinghe Johan Engbersen O Cayre Dave Adams Francesco Puoci Dennis Löwik Takashi Miyata Alexander Sidorenko Akihisa Shioi

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read