• Arunas Lukosevicius (auth.) Alexei Katashev Yuri Dekhtyar Janis Spigulis (eds.)