در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • В глубь поговорки: Рассказы о происхождении крылатых слов и образных выражений

    Мокиенко В. М.

Click on cover to enlarge.
5 - 6Hours to read