در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • The Global M&A Tango:  How to Reconcile Cultural Differences in Mergers, Acquisitions, and Strategic Partnerships

    Fons Trompenaars Maarten Nijhoff Asser

Click on cover to enlarge.
4 - 5Hours to read