×
  • Δημιουργία και Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2000

    Λίλα Λεοντίδου Σπύρος Σακελλαρόπουλος Στρατής Κωνσταντινίδης Χρήστος Φραγκονικολόπουλος Ναπολέων Μαραβέγιας Ηλίας Κουρλιούρος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης

Click on cover to enlarge.
1 - 2Hours to read